Road-trip through Pakistan

{Voor Nederlands, klik hier} {Për Shqip, kliko këtu}

In 2023 I had the privilege to travel to Pakistan for a business trip. I landed in the south, in Karachi, where I had a stay of a few hours. Then I flew to Sukkur, a bit more to the north, to visit the first factory. Halfway my trip, we drove 600 km to the north, to Sahiwal, to the second factory. To reach Lahore airport, we drove another 200 km to the north. For security reasons, I was not allowed to walk in public area. So, most photos are taken while we were driving. The photos show only a very, very small part of Pakistan. I enjoyed the friendliness of my Pakistan colleagues and the conversations during the lovely food. And not to forget the unbelievable truck art: so many colours and so much detail! Enjoy with me!

Pakistan - Karachi - Sukkur - Sahiwal - Lahore
Pakistan – Karachi – Sukkur – Sahiwal – Lahore

Reizen door Pakistan

In 2023 had ik het voorrecht om voor zaken naar Pakistan te reizen. Ik landde in het zuiden, in Karachi, waar ik een paar uur verbleef. Daarna vloog ik naar Sukkur, iets noordelijker, om de eerste fabriek te bezoeken. Halverwege mijn reis reden we 600 km naar het noorden, naar Sahiwal, naar de tweede fabriek. Om de luchthaven van Lahore te bereiken, reden we nog eens 200 km naar het noorden. Om veiligheidsredenen mocht ik niet in de openbare ruimte lopen. De meeste foto’s zijn dus gemaakt terwijl we aan het rijden waren. De foto’s tonen slechts een heel, heel klein deel van Pakistan. Ik heb genoten van de vriendelijkheid van mijn Pakistaanse collega’s en van de gesprekken tijdens het heerlijke eten. En niet te vergeten de ongelooflijke truck art: zoveel kleuren en zoveel details! Geniet met mij!

Udhëtim nëpërmjet Pakistanit

Në vitin 2023 pata privilegjin të udhëtoj në Pakistan për një udhëtim pune. Zbarkoi në jug, në Karaçi, ku pata një qëndrim disa orësh. Pastaj fluturova për në Sukkur, pak më në veri, për të vizituar fabrikën e parë. Në gjysmë të udhëtimit tim, ecëm 600 km në veri, në Sahiwal, në fabrikën e dytë. Për të mbërritur në aeroportin e Lahores, përshkuam edhe 200 km në veri. Për arsye sigurie, nuk më lejuan të ecja në ambiente publike. Pra, shumica e fotove janë bërë gjatë kohës që ishim duke vozitur. Fotot tregojnë vetëm një pjesë shumë, shumë të vogël të Pakistanit. Më pëlqeu miqësia e kolegëve të mi nga Pakistani dhe bisedat gjatë ushqimit të mrekullueshëm. Dhe për të mos harruar artin e pabesueshëm të kamionit: kaq shumë ngjyra dhe kaq shumë detaje! Kënaquni me mua!