Early morning bird

(Click for Shqip) (Klik voor Nederlands)

Almost every workday I start with a walk through our neighbourhood, before I read my Bible, have breakfast and start my working day. Walking helps me to focus on God. Especially these last months, when it was still dark outside and I could see the stars, I was impressed with the greatness of God.

I like particular one street. It’s an old street, narrow, with old houses. It’s different from the rest of the neighbourhood, which has houses built later. One morning, when I walked through that street, I saw this scene, and I liked it:

Early morning in Rijssen
Early morning in Rijssen

The rain gave it the atmosphere of Hollywood films. And then that old Mercedes! A true Oldtimer. You can see that because the number-plate is blue, and not like the modern yellow number-plates. One of our friends knows everything of cars…I only a little bit. But I could see that the owner had taken good care of it.

Early morning in Rijssen
Early morning in Rijssen

When I walked along, I heard birds singing. Spring is coming, and so they become active as well. If they sing, I can pray! Pray for this world in need, pray for my family, for my friends, pray for a new day.

“Cast all your cares upon Him, for He cares for you” (Bible, 1 Peter 5:7)

Zogu i mëngjesit

Pothuajse çdo ditë pune e filloj me një shëtitje nëpër lagjen tonë, para se të lexoj Biblën time, të ha mëngjes dhe të filloj ditën time të punës. Ecja më ndihmon të përqendrohem te Zoti. Sidomos këto muajt e fundit, kur jashtë ishte ende errësirë dhe shihja yjet, më bëri përshtypje madhështia e Zotit.

Më pëlqen një rrugë e veçantë. Është një rrugë e vjetër, e ngushtë, me shtëpi të vjetra. Është ndryshe nga pjesa tjetër e lagjes, e cila ka shtëpi të ndërtuara më vonë. Një mëngjes, kur kalova nëpër atë rrugë, pashë këtë skenë dhe më pëlqeu.

Kur ecja, dëgjova zogjtë që këndonin. Pranvera po vjen dhe kështu edhe ata bëhen aktivë. Nëse ata këndojnë, unë mund të lutem! Lutu për këtë botë në nevojë, lutu për familjen time, për miqtë e mi, lutu për një ditë të re.

“Hidhni të gjitha shqetësimet tuaja mbi Të, sepse Ai kujdeset për ju” (Bibla, 1 Pjetrit 5:7)

Vroege vogel

Bijna elke werkdag begin ik met een wandeling door onze buurt, voordat ik mijn Bijbel lees, ontbijt en aan mijn werkdag begin. Wandelen helpt me om me op God te concentreren. Vooral deze laatste maanden, toen het buiten nog donker was en ik de sterren kon zien, was ik onder de indruk van de grootsheid van God.

Ik hou van een bepaalde straat. Het is een oude straat, smal, met oude huizen. Het is anders dan de rest van de wijk, waar later huizen zijn gebouwd. Op een ochtend, toen ik door die straat liep, zag ik dit tafereel, en ik vond het mooi.

Toen ik langsliep, hoorde ik vogels zingen. De lente komt eraan en dus worden ze ook actief. Als ze zingen, kan ik bidden! Bid voor deze wereld in nood, bid voor mijn familie, voor mijn vrienden, bid voor een nieuwe dag.

“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u (Bijbel, 1 Petrus 5:7)

TO TOP