Black & White photos of De Borkeld

De Borkeld
De Borkeld

(Click for Shqip) (Klik voor Nederlands)

“De Borkeld” is an area not far from our house – about a quarter of an hour by bicycle. It has plain fields, some water area and old trees. It’s a little bit sloped. I often come there for recreation (walking, kick-biking). It’s a loved area for a stroll, for young and old. 

I deciced to take some pictures in black & white (BW). In BW photography the focus is more on shapes, contrast, then on colours. 

When I left home, I hoped to take some close-ups of the ‘wild’ cows in that area. I had luck that one of them was laying quiet, not far from the road. She was the perfect model!

Later on I saw an old tree – it seemed like a huge grasshopper, with two big eyes!

I hope you enjoy the pictures! Please click this link.

De Borkeld
De Borkeld

Shqip – Albanian

“De Borkeld” është një zonë jo shumë larg shtëpisë sonë – rreth një çerek ore me biçikletë. Ka fusha fushore, disa sipërfaqe ujore dhe pemë të vjetra. Është pak e pjerrët. Unë shpesh vij atje për rekreacion (shëtitje, kick-biking). Është një zonë e dashur për shëtitje, për të rinj dhe të moshuar.

Vendosa të bëj disa foto bardh e zi (BW). Në fotografinë BW fokusi është më shumë te format, kontrasti dhe jo te ngjyrat.

Kur u largova nga shtëpia, shpresoja të bëja disa pamje nga afër të lopëve ‘të egra’ në atë zonë. Pata fatin që njëri prej tyre ishte shtrirë i qetë, jo shumë larg rrugës. Ajo ishte modelja perfekte!

Më vonë pashë një pemë të vjetër – dukej si një karkalec i madh, me dy sy të mëdhenj!

Shpresoj t’ju pelqejne fotot! Ju lutemi klikoni këtë lidhje.

De Borkeld

“De Borkeld” is een natuurgebied niet ver van ons huis – ongeveer een kwartier fietsen. Het heeft heidevelden, wat water en oude bomen. Het is een beetje heuvelig. Ik kom er vaak voor recreatie (wandelen, kick-biken). Het is een geliefd wandelgebied, voor jong en oud.

Ik besloot om wat foto’s in zwart-wit (BW) te maken. Bij zwart-wit fotografie ligt de focus meer op vormen, contrast, en (uiteraard) niet op kleuren.

Toen ik van huis ging, hoopte ik wat close-ups te kunnen maken van de ‘wilde’ koeien in dat gebied. Ik had het geluk dat één van hen rustig lag, niet ver van de weg. Ze was het perfecte model!

Later zag ik een omgewaaide boomstronk – het leek wel een enorme sprinkhaan, met twee grote ogen!

Ik hoop dat je geniet van de foto’s! Klik op deze link.